ارسال کالا


تیم ارسال سفارش ابزار لند به منظور جلب رضایت مشتریان روش های ارسال متنوع با امکان ارسال رایگان (برای سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان) را برای تحویل سفارشات در نظر گرفته است.
بر اساس قوانین ارسال کالای ابزار لند کلیه سفارشات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (برای سفارشات کمتر از ۱۵۰۰۰۰ تومان) به وسیله پیک موتوری با حداقل هزینه ممکن ارسال می شود.
سفارشات دیگر شهرها نیز (بر اساس نوع کالا و وزن و شهر) با پست سفارشی یا باربری ارسال می گردد. (بعنوان مثال ارسال کالاهای حساس مثل متر لیزری به وسیله باربری امکان پذیر نمی باشد چرا که امکان آسیب دیدن کالا وجود دارد)
همچنین کالاهای سنگین وزن از طریق باربری ارسال می گردند.
در صورت ارسال سفارش مشتری به وسیله پست سفارشی،رسید پستی مرسوله در اختیار مشتری قرار داده می شود تا از وضعیت ارسال سفارش خود مطلع شود.

قوانین کلی

  1. در حال حاضر ارسال کلیه سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان برای تمامی شهرهای کشور رایگان می باشد.
  2. هنگام انتخاب گزینه پرداخت در محل توجه داشته باشید که حتی برای سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان،هزینه بازگشت پیک بر عهده خریدار است.
  3. زمان تحویل سفارشاتی که به طور رایگان فرستاده می شوند برای شهر تهران ۱ و برای سایر شهر ها ۲-۴ روز کاری می باشد.
  4. اولیت ابزار لند ارسال کالا با روش انتخابی مشتری می باشد و در اکثر اوقات تحویل کالا به همین صورت انجام می پذیرد اما در شرایط خاص کاری امکان تغییر مقررات ذکر شده وجود دارد و مشتری با ثبت سفارش می پذیرد که در صورت لزوم،تیم ارسال سفارش ابزار لند روش ارسال را به مناسب ترین روش ممکن تغییر دهد.
  5. مشتریان می توانند برای ارسال کالا یکی از روش های تیپاکس،پست سفارشی،باربری،چاپار،پیک موتوری (شهر تهران) و ارسال به وسیله هواپیما (ارسال سریع به انتخاب مشتری) را انتخاب نمایند.

شهرهای تحت پوشش هواپیمایی

شهرهاتا وزن ۳ کیلوگرمتا وزن ۱۰ کیلوگرم به ازای هر کیلوبالای ۱۰ کیلوگرم به ازای هر کیلو
فرودگاه به آدرسفرودگاهبه آدرسفرودگاهبه آدرس
 اهواز۱۲۰۰۰۱۷۰۰۰۱۷۰۰۲۲۰۰ ۱۷۰۰۲۲۰۰
 آبادان۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰
 خرمشهر۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰
 اراک –۱۷۰۰۰ –۳۰۰۰۱۸۰۰
 ارومیه۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 اردبیل ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 اصفهان ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 بندرعباس ۱۲۰۰۰۱۵۰۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰۲۵۰۰۳۲۰۰
 ایلام ۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 بوشهر ۱۲۰۰۰۱۷۰۰۰۱۹۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰۲۳۰۰
 تبریز ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 همدان ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 رشت ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 زنجان –۲۰۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 زاهدان۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰
 سنندج –۱۷۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 ساری۱۷۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 شیراز ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 قزوین –۱۷۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 کرمان ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰
 کیش ۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰
 گرگان ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 مشهد ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۲۲۰۰۲۸۰۰۲۲۰۰۲۶۰۰
 یزد ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 قم۲۰۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰۰
 سمنان –۲۵۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 خرم آباد ۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 بیرجند ۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۳۰۰۰۲۵۰۰۱۸۰۰
 عسلویه ۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰۲۰۰۰۳۰۰۰
 ماهشهر ۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰۳۰۰۰۳۵۰۰
 سبزوار –۲۰۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 کاشان –۲۰۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 شهر کرد ۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 کرمانشاه۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱۸۰۰
 قشم ۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۵۰۰۴۰۰۰۳۵۰۰۴۰۰۰

علامت  –  در جدول فوق به معنی نداشتن پرواز به شهر مذکور و ارسال از راه زمینی است