ارسال کالا


تیم ارسال سفارش ابزار لند به منظور جلب رضایت مشتریان روش های ارسال متنوع با امکان ارسال رایگان (برای سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان) را برای تحویل سفارشات در نظر گرفته است.
بر اساس قوانین ارسال کالای ابزار لند کلیه سفارشات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (برای سفارشات کمتر از ۱۵۰۰۰۰ تومان) به وسیله پیک موتوری با حداقل هزینه ممکن ارسال می شود.
سفارشات دیگر شهرها نیز (بر اساس نوع کالا و وزن و شهر) با پست سفارشی یا باربری ارسال می گردد. (بعنوان مثال ارسال کالاهای حساس مثل متر لیزری به وسیله باربری امکان پذیر نمی باشد چرا که امکان آسیب دیدن کالا وجود دارد)
همچنین کالاهای سنگین وزن از طریق باربری ارسال می گردند.
در صورت ارسال سفارش مشتری به وسیله پست سفارشی،رسید پستی مرسوله در اختیار مشتری قرار داده می شود تا از وضعیت ارسال سفارش خود مطلع شود.

قوانین کلی

  1. در حال حاضر ارسال کلیه سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان برای تمامی شهرهای کشور رایگان می باشد.
  2. هنگام انتخاب گزینه پرداخت در محل توجه داشته باشید که حتی برای سفارشات بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان،هزینه بازگشت پیک بر عهده خریدار است.
  3. زمان تحویل سفارشاتی که به طور رایگان فرستاده می شوند برای شهر تهران ۱ و برای سایر شهر ها ۲-۴ روز کاری می باشد.
  4. اولیت ابزار لند ارسال کالا با روش انتخابی مشتری می باشد و در اکثر اوقات تحویل کالا به همین صورت انجام می پذیرد اما در شرایط خاص کاری امکان تغییر مقررات ذکر شده وجود دارد و مشتری با ثبت سفارش می پذیرد که در صورت لزوم،تیم ارسال سفارش ابزار لند روش ارسال را به مناسب ترین روش ممکن تغییر دهد.
  5. مشتریان می توانند برای ارسال کالا یکی از روش های تیپاکس،پست سفارشی،باربری،چاپار،پیک موتوری (شهر تهران) و ارسال به وسیله هواپیما (ارسال سریع به انتخاب مشتری) را انتخاب نمایند.

شهرهای تحت پوشش هواپیمایی

شهرها تا وزن ۳ کیلوگرم تا وزن ۱۰ کیلوگرم به ازای هر کیلو بالای ۱۰ کیلوگرم به ازای هر کیلو
فرودگاه  به آدرس فرودگاه به آدرس فرودگاه به آدرس
 اهواز ۱۲۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۷۰۰ ۲۲۰۰  ۱۷۰۰ ۲۲۰۰
 آبادان ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
 خرمشهر ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
 اراک  – ۱۷۰۰۰  – ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 ارومیه ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 اردبیل  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 اصفهان  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 بندرعباس  ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۲۵۰۰ ۳۲۰۰
 ایلام  ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 بوشهر  ۱۲۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰ ۲۳۰۰
 تبریز  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 همدان  ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 رشت  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 زنجان  – ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 زاهدان ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
 سنندج  – ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 ساری ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 شیراز  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 قزوین  – ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 کرمان  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
 کیش  ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
 گرگان  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 مشهد  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۸۰۰ ۲۲۰۰ ۲۶۰۰
 یزد  ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 قم ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰۰
 سمنان  – ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 خرم آباد  ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 بیرجند  ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰۰
 عسلویه  ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰
 ماهشهر  ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
 سبزوار  – ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 کاشان  – ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 شهر کرد  ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 کرمانشاه ۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰۰
 قشم  ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰ ۴۰۰۰ ۳۵۰۰ ۴۰۰۰

علامت  –  در جدول فوق به معنی نداشتن پرواز به شهر مذکور و ارسال از راه زمینی است